Home
Aktualijos

 

 

 

 

 

 

Š. m. balandžio 20 d. mokykloje vyks, organizuojama Varšuvos gamtos mokslų universiteto Ekonomikos, komunikacijos ir konsultavimo katedros Ekonomikos mokslų fakulteto bei Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos, tarptautinė mokslinė konferencija. Konferencijos tema: „Turizmo plėtros problemos Lenkijoje ir Lietuvoje“. Iškilios asmenybės prof. habil. dr. Zygmunt Przychodzeń ir dr. inž. Elżbieta Jachimowicz ir jų mokslinė veikla.

 

Skaityti daugiau...
 
Mokyklos gyvenimas


Žmogus tobulėja didėjant jo tikslams
Frydrichas Šileris

Sėkmė dažniausiai aplanko tuos, kurie meta iššūkį ir veikia

Kūrybinga partnerystė nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos sujungė ribotos atsakomybės bendrovės Perfect Project (Lenkija, Baltstogė) ir trijų mokyklų: Daugpilio profesinės mokyklos (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, Latvia), Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6. (Lenkija) ir mūsų - Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos - bendruomenes atsakingoms ES finansuojamo programos Erasmus+ KA2 projekto: „Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose“ veikloms. Nuo pat pradžios tai buvo nemažas iššūkis visiems projekto partneriams, kilo daug neaiškumų. Tačiau projekto idėja, jo pagrindinis tikslas - modernizuoti partnerinių mokyklų profesinio mokymo kokybę kuriant, testuojant ir populiarinant šiuolaikinius mokymo metodus, naudojant naujoviškus kvalifikacinių gebėjimų vertinimo įrankius, taikant inovatyvius mokymo metodus ir technikas, naudojant multimedijos ir IKT technologijas - atliepė visų dalyvių lūkesčius. Taip susikūrė stipri partnerių komanda. Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. rugsėjo 1 d – 2017 m. rugpjūčio 31d. Pastaruoju metu galime pasidžiaugti, kad atliktos visos numatytos užduotys tikslui pasiekti. Š. m. balandžio 7 d. mūsų mokykloje vyko baigiamasis projekto seminaras. Atvyko projekto partnerių darbo grupės, mokslo pasaulio atstovai, darbdaviai, svečiai. Seminarą pagerbė savo atvykimu Lietuvos Respublikos švietimo Ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius. Mūsų mokiniai gražiais žodžiais pasveikino lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis seminaro dalyvius, svečius, lektorius. Įžanginį sveikinamąjį žodį tarė partnerinių mokyklų ir bendrovės Perfect Project vadovai. Seminaras prasidėjo Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovo prof. Boguslavo Gruževskio pranešimu, labai sudominusiu visus klausytojus. Pranešėjui buvo pateikta nemažai klausimų. Vėliau visi projekto partneriai pristatė pasiektus rezultatus. Seminaro dalyvius ypač sudomino sukurto įrankio praktinis demonstravimas naudojant MOODLE platformą. Mokinių grupės užsiėmimas vyko IT kabinete ir buvo transliuojamas aktų salėje. Apie projekto naudą ir pasiekimus kalbėjo projekto koordinatorė Halina Stankevič, socialiniai partneriai. Veiklas apibendrino mokyklos - lyderio (Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6.) atstovė Małgorzata Rogalska bei direktorius Paweł Drożyner. Aktyviausiems projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Skaityti daugiau...
 
2 % pajamų mokesčio parama ir labdara

 

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas yra įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė - nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą.

Skaityti daugiau...
 
Skelbimai

 

  • Mokykla organizuoja traktorininkų kursus. Kursų trukmė - 2,5 sav.

Registruotis tel.: 860510092, 867933677, +370 5 235219

  • Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje organizuojami kursai pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (valstybinis kodas 261062110), minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimui įgyti.

Registruotis tel. 861027584

Daugiau informacijos

 

Skaityti daugiau...
 


Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

Kas online?

Mes turime 2 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt